Bilgi Güvenliği Sözleşmesi

Firma Adı: Eğitim Safarisi

Adres: Kaşüstü Mahallesi, Şehrinaz Evleri, A Blok (Premium Ofis Binası) Kat:3 No:5 Trabzon

Telefon: +90 462 606 06 82

E-posta: info@egitimsafarisi.com

1. GİRİŞ

Eğitim Safarisi olarak, bilgi güvenliği ve gizliliğini koruma taahhüdüyle faaliyet gösteriyoruz. Bu Bilgi Güvenliği Politikası, müşteri bilgileri, çalışan verileri ve diğer hassas bilgilerin korunması için firmamızın uyguladığı politikaları ve standartları açıklamaktadır.

2. AMAÇ

Bu politikanın amacı, müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, çalışan verilerini korumak, bilgi varlıklarının kötüye kullanılmasını önlemek ve iş sürekliliğini desteklemektir.

3. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Bilgi güvenliği, Eğitim Safarisi’nin her çalışanının sorumluluğundadır. Bilgi güvenliği konusunda aşağıdaki temel yetki ve sorumluluklar bulunmaktadır:

a. Yönetim: Yöneticiler, bilgi güvenliği politikalarını oluşturur, uygular ve denetler.

b. Çalışanlar: Tüm çalışanlar, hassas bilgileri korumakla yükümlüdür. Bilgi güvenliği eğitimlerine katılarak ve şirket politikalarına uymakla sorumludurlar.

c. Bilgi Güvenliği Görevlisi: Şirket, bilgi güvenliği görevlisi atar. Bu kişi, bilgi güvenliği politikalarının uygulanmasını denetler ve güvenlikle ilgili sorumluluğu üstlenir.

4. BİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Eğitim Safarisi, bilgi güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemleri alır:

a. Veri Gizliliği: Müşteri bilgileri ve hassas veriler sadece yetkili personel tarafından erişilebilir. Veri paylaşımı ve saklanması gereken her veri, ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olarak korunur.

b. Eğitim ve Farkındalık: Tüm çalışanlar, bilgi güvenliği konusunda düzenli eğitim alır ve güvenlik politikalarına uyar.

c. İş Sürekliliği Planı: Şirket, olası güvenlik ihlallerine karşı iş sürekliliği planları oluşturur ve uygular.

d. Güvenlik Yazılımları: Güncel güvenlik yazılımları kullanılarak, zararlı yazılımlar ve siber saldırılar engellenir.

5. İHLAL DURUMLARINDA MÜDAHALE

Eğitim Safarisi, bilgi güvenliği ihlali durumunda hızlı ve etkili bir müdahale planı uygular. İhlal tespit edildiğinde, ilgili yetkililere bildirilir ve gerekli düzeltici önlemler hemen alınır.

6. DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

Bu Bilgi Güvenliği Politikası, gerektiğinde güncellenebilir. Güncellemeler, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara iletilir ve yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olur.

Bu politika, Eğitim Safarisi’nin bilgi güvenliği taahhüdünü yansıtmaktadır. Herhangi bir soru veya endişeniz varsa, lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin.

Eğitim Safarisi İletişim Bilgileri:

Firma Adı: Eğitim Safarisi Adres: Kaşüstü Mahallesi, Şehrinaz Evleri, A Blok (Premium Ofis Binası) Kat:3 No:5 Trabzon Telefon: +90 462 606 06 82 E-posta: info@egitimsafarisi.com